Nieuwe examens en leermiddelen kok en gastheer/-vrouw

Werken als Kok en Gastheer/-vrouw

Werken in de horecabranche is gaaf. De branche verandert continu en de lat ligt steeds hoger. De gast stelt steeds hogere eisen. Ondernemers zien specifieke wensen en spelen daar op in. Zo zetten ze steeds meer uiteenlopende bedrijfsformules neer én vragen ze vaker om gespecialiseerde medewerkers.

De nieuwe methodes van SVH voorzien in de behoeftes van de branche. Ze geven medewerkers een stevige basis mee, waarmee deze starters, hobbykoks of volwassenen die zich, na een carrière in een andere richting, willen laten omscholen een betere positie kunnen innemen op de arbeidsmarkt. De nieuwe examens en leermiddelen SVH Kok en SVH Gastheer/-vrouw gaan uit van het beroep en de eisen en verwachtingen van de beroepspraktijk. De kwalificatiedossiers zijn hierbij de onderliggende basis aangevuld met eisen vanuit de branche.
 
Kok en gastheer/-vrouw zijn praktische beroepen. Je leert het vak niet door alleen een boek te lezen, maar er is wel theoretische kennis nodig. De nieuwe SVH-methodes bieden de theorie op inspirerende wijze aan, door bijvoorbeeld jonge, succesvolle vakmensen aan het woord te laten en SVH Meesters hun kennis te laten delen. Samen met vakmensen uit de branche zijn de nieuwe examens en leermiddelen ontwikkeld. In de nieuwe methodes worden boeken, werkboeken en een online leeromgeving gecombineerd tot een leermiddelenmix. In de online omgeving wordt de praktijk naar de school gehaald met pakkende films en verhaallijn. Deze leermiddelenmix leidt studenten van een theoretische basis naar een geoefende prestatie en uiteindelijk een compleet zelfstandige uitvoering. Naast de boeken Werken als kok en Werken als Gastheer/-vrouw zijn er nog andere boeken die de verdieping in gaan zoals Warenkennis, Drankenkennis en Bereidingstechnieken.

Nieuwsgierig? Bekijk dan onderstaande trailer!

Branche-erkend diploma

Het branche-erkende diploma is tot stand gekomen in nauw overleg met bedrijfsleven en onderwijs, en zijn erkend door koepelorganisaties, gildes, SBB en alle andere belangrijke branchepartijen. Samen met deze branchepartijen heeft SVH de diploma's SVH Kok en SVH Gastheer/-vrouw ontwikkeld. De branche-diploma’s van SVH zijn specifiek gericht op het verbeteren van de performance van medewerkers op de werkvloer. De examens zijn gericht op werkenden en studenten in het contractonderwijs, regulier mbo, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (variërend van UWV-traject tot penitentiaire inrichting) en op iedereen die zich in de horeca wil bekwamen en niet onder de leerplicht valt. 


Methode-opbouw
Elke methode bestaat uit theorieboeken, werkboeken en een online leeromgeving.

Ieder leermiddel heeft zijn eigen functie die het leerproces ondersteunt. De leermiddelen zijn zo ingericht dat ze elkaar versterken en samen een eenheid vormen. De theorieboeken hebben een functie als naslagwerk en geven een helder overzicht van de vaktechnieken. Ze worden ingezet om de theorie achter de technieken uit te leggen en bereiden de studenten voor op de (praktijk)lessen. De theorieboeken bevatten veel visuele content, zoals foto’s, illustraties en overzichten. De werkboeken zijn doe-boeken. Ze bevatten opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd en opdrachten die gericht zijn op de verwerking van de theorie. De opdrachten hebben een sterk zelfsturend karakter en zijn uitvoerbaar op school, in het leerbedrijf of thuis. Er zijn zowel individuele als samenwerkingsopdrachten. De online omgeving is beschikbaar voor pc/laptop, tablet en smartphone. Hierdoor kunnen studenten ook op ‘verloren momenten’ met hun opleiding aan de slag. In de online omgeving zien studenten hoe de technieken worden uitgevoerd, krijgen ze extra beroepscontext en oefenen ze met de stof.

Online platform
De online omgeving bestaat uit: 
 
• online lessen met tekst, visuele context en (interactieve) werkvormen
• filmlessen waarin technieken en handelingen worden uitgelegd en gedemonstreerd (de praktijk wordt naar de school gehaald)
• formatieve toetsen die inzicht geven in de voortgang van de student
 
Voor docenten is er een leermanagementsysteem (LMS) waarin zij hun studenten kunnen inschrijven en kunnen toewijzen aan de juiste opleiding en aan het juiste kwalificatiedossier. Ook kunnen docenten in het LMS hun studenten beoordelen en zo inzicht krijgen in de voortgang van hun studenten. Dit maakt het bijhouden van de voortgang ten opzichte van het kwalificatiedossier en het beoordelen op basis van het kwalificatiedossier mogelijk. Scholen kunnen zo op een gemakkelijke manier voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van de onderwijsinspectie. Daarnaast kan een docent ook eigen content toevoegen en daar de lessen op inrichten.

SVH zorgt voor een soepele overgang naar de nieuwe methode en verzorgt een uitleg met training van de methode op school.

Benieuwd naar het filmmateriaal bij de nieuwe serie leermiddelen Kok & Gastheer/-vrouw?
Bart en Liza ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een pop-uprestaurant. Bekijk de trailer:

 

 

Klik hier voor meer informatie en voorbeelden SVH Kok   Klik hier voor meer informatie en voorbeelden SVH Gastheer/-vrouw
     
SVH Kok

 

 

 

 

 

Afspraak maken 

SVH Gastheer/-vrouw