De branche heeft aangegeven behoefte te hebben aan dit soort hoog gekwalificeerde chefs. Voor deze tussenstap werken SVH en de Sterklas de opzet en inhoud uit. Het is een goed voorbeeld van excellentieprogramma’s die op voorspraak van het Ministerie van Onderwijs in het mbo opgezet worden.

Voor alle diplomapiramides geldt dat deze status ingevuld gaat worden, mits het zinvol is. We onderzoeken de behoefte met partners uit het onderwijs en het werkveld. We willen met elkaar duidelijk vastleggen wat de eisen zijn voor de status Meestergezel.