De branche heeft behoefte aan dit soort hoog gekwalificeerde chefs. Voor deze tussenstap hebben SVH en de Sterklas de opzet en inhoud uitgewerkt. Het is een goed voorbeeld van excellentieprogramma’s die op voorspraak van het Ministerie van Onderwijs in het mbo opgezet worden.
Meer informatie over SVH Gezel Meesterkok en hoe je dit wordt, vind je hier. 

Voor alle diplomapiramides geldt dat deze status ingevuld gaat worden, mits het zinvol is. We onderzoeken de behoefte met partners uit het onderwijs en het werkveld. We willen met elkaar duidelijk vastleggen wat de eisen zijn voor de status Meestergezel.