Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

CAO

In een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) staan afspraken tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingsmogelijkheden.

De nieuwe CAO

Er is een nieuwe cao van kracht geworden op 1 januari 2020. De nieuwe cao horeca liep in eerste instantie van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 maar is verlengd tot 31 december 2021. De cao is overeengekomen tussen drie partijen: KHN, CNV Vakmensen en FNV Horecabond.


Wat is er anders?

De belangrijkste wijzigingen:

  1. 3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle vakkrachten die op 31-12-2019 in dienst waren en een salaris ontvangen op basis van de toen geldende cao-loontabel. Heb je al een hoger inkomen dan het eindloon in de loontabel, dan wordt dat verschil verrekend met de verhoging van 3%.
  2. De jaarlijkse prestatieverhoging, die je krijgt bij een goede beoordeling door de werkgever, is in de nieuwe cao afgeschaft.
  3. Iedereen die meer verdient dan het eindloon van een bepaalde functieschaal, krijgt op 1 juli een eenmalige uitkering van € 100,-. De voorwaarde is dan wel dat je geen eerdere loonsverhoging hebt ontvangen die hoger is dan de afspraken in de cao.
  4. Scholing loont: een medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt. Als vakkracht verdien je meer dan een gewone medewerker.
  5. Er zijn veel technische wijzigingen in de cao die vooral de werkgever moet meehelpen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet: Wet Arbeidsmarkt in balans.
    • Oproepkrachten kunnen nu minimaal 24 uur van tevoren worden opgeroepen in plaats van 4 dagen. Dat geeft meer flexibiliteit.
    • Tijdelijke contracten mogen normaal pas na 6 maanden weer worden aangegaan met een medewerker. Dat is in de horeca heel ongunstig omdat veel werk seizoensgebonden is. Nu is de termijn teruggebracht naar 3 maanden. Je mag dus meer tijdelijke contracten aangaan met een medewerker zonder dat de werkgever dan direct verplicht wordt een vaste aanstelling aan te bieden. Er is sprake van seizoenswerk als het werk minder dan 9 maanden per jaar uitgevoerd kan worden. Denk aan strandtenten, campings etc.


Interessante informatie

De cao geldt voor werknemers en vakkrachten
Een werknemer is degene die een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever, met uitzondering onder anderen de stagiair De vakkracht is de vakervaren werknemer die 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. De vakkracht is ook vakervaren als die aantoonbaar voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie heeft opgedaan. Dat is in ieder geval zo als hij feitelijk 1.976 ervaringsuren heeft opgebouwd op of na zijn 18e verjaardag, ongeacht voltijd of deeltijd. Als de werknemer van 18 jaar of ouder bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst op basis van ervaringsuren nog geen vakkracht is, wordt in de arbeidsovereenkomst bepaald hoeveel ervaringsuren tot maximaal 1.976 ervaringsuren hij nog moet verwerven. Werknemers van 18 jaar en ouder die op grond van het Handboek Referentiefuncties Horeca worden ingedeeld in de functiegroepen V of hoger zijn altijd vakkracht.

Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca, zie www.referentiefunctieshoreca.nl. 

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.