Bedrijfseconomie
In deze uitgave staat het onderwerp bedrijfseconomie centraal, met onder andere kostprijsberekening, budgetteren, het maken van begrotingen en bedrijfskundig analyseren. De methode bestaat uit twee delen. In de twee delen komen alle aspecten aan bod die een leidinggevende (als steunpilaar van de ondernemer) én de ondernemer zelf, in de verschillende horecagebieden tegenkomt.

Deze twee boeken gebruik je naast elkaar gedurende het schooljaar, je hebt deze vanaf het begin van het schooljaar allebei nodig.

Boekhouden en administratie
In deze module staat bedrijfsadministratie centraal. Ontwikkel je vaardigheden voor een gedegen financiële administratie van een horecabedrijf en leer je alles over (geautomatiseerd) boekhouden. In het boek Boekhouden in een horecabedrijf worden de basisbeginselen van het handmatig boekhouden behandeld om zo vaardigheden te ontwikkelen voor het voeren van een gedegen financiële administratie van een horecabedrijf. 

Het boek Boekhouden met Exact Online is het opvolgende boek waarin de studenten aan de slag gaan met het gelijknamige programma. In het boek zijn alle schermen vernieuwd zodat ze weer naadloos aansluiten op het online programma waarvan het inlogproces ook is versimpeld. Alle opdrachten zijn hierdoor weer goed te volgen. Ook zijn enkele voorbeelden en opdrachten aangepast en heeft de look-and-feel een upgrade gekregen.