Centraal staat het marketinggericht denken en ondernemen in de methode Marketing & Sales voor de horeca. Deel 1 gaat over het marktgericht denken, met onderwerpen als de bedrijfstak, marketingtermen, omgevingsfactoren, vraag- en aanbodanalyses en consumentengedrag. Deel 2 is praktijkgericht en ‘hands-on’ met de nadruk op het marktgericht ondernemen. De delen kunnen naast elkaar worden gebruikt, met marketinginstrumenten en marketingbeleid in deel 1 en het leren inzetten van een strategie om de markt te benaderen en het omgaan met concurrentie in deel 2.

De twee boeken gebruik je naast elkaar gedurende het schooljaar, je hebt deze vanaf het begin van het schooljaar allebei nodig.