Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Referentiefuncties

Het Register Referentiefuncties Horeca is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers. Het is een handig en veelgebruikt hulpmiddel voor werkgevers én medewerkers. Als werkgever om de bedrijfsfuncties binnen jouw bedrijf in te delen met behulp van het Register. Als werknemer kun je nagaan of jouw werkzaamheden overeenkomen met jouw functieomschrijving en of je de juiste beloning ontvangt.

Ben je werkgever?
Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca, zie www.referentiefunctieshoreca.nl.
Het is volgens de Horeca Cao verplicht om het Register Referentiefuncties Horeca te gebruiken bij het indelen van de functies binnen jouw horecabedrijf. Dit is nog steeds een handige en veelgebruikte tool. Door het takenpakket met (referentie)functies te vergelijken, bepaal je in welke functiegroep een functie thuishoort en welke beloning daarbij hoort.

Ben je medewerker?
Het Register is niet alleen een handig hulpmiddel voor werkgevers. Als medewerker kun je met behulp van het Register Referentiefuncties Horeca nagaan of jouw taken overeenkomen met jouw functieomschrijving. Ook kun je bekijken of jij de juiste beloning ontvangt.

Wil je je ontwikkelen binnen jouw functie? Lees meer over horecaopleidingen waarmee je je verder kunt bekwamen. 

Het Register Referentiefuncties Horeca is een initiatief van CNV, FNV, Koninklijke Horeca Nederland en De Unie en is gratis te raadplegen.

Beroepscompetentieprofielen

Beroepscompetentieprofielen (ook wel bcp’s) laten zien welke competenties bij de verschillende functies en niveaus in de horecabranche horen. Voor medewerkers bieden de bcp’s een handig overzicht met competenties per functie. Daarnaast zijn de bcp’s belangrijke pijlers voor het horecaonderwijs. De bcp’s zijn vastgesteld op 18 september 2013 door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). In opdracht van de branche onderhoudt SVH de beroepscompetentieprofielen. 

Ben je medewerker?
Wil je weten over welke competenties vakvolwassen medewerkers in de horeca moeten beschikken? Als medewerker in de horecabranche kun je hierin vinden welke taken, kennis en vaardigheden nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen op het niveau van een vakvolwassen medewerker die al enkele jaren het beroep uitoefent. 

Ben je student?
Ook zijn de bcp’s belangrijke pijlers voor de onderwijsprogramma’s in het horeca-onderwijs. De bcp’s vormen de basis voor de kwalificatiedossiers waarin SBB vastlegt wat de student moet kennen en kunnen aan het einde van de opleiding. Als student kun je hieronder per functie vinden tot welk niveau je de verschillende beroepscompetenties moet beheersen nadat je je opleiding hebt afgerond. 

Bekijk hieronder de competentieprofielen in de horeca.

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.