Kerndoel
SVH heeft als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt SVH (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers. SVH waarborgt kennis door het afnemen van examens en geeft inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca. Zo leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid in de branche. Bekijk het organigram van SVH.

    

Kwaliteit
Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. Ook is SVH ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om de kwaliteit van onze examens en examenprocedures te borgen, hebben we nog een aantal maatregelen genomen. Wil je weten welke dit zijn? Kijk onder het tabblad Kwaliteit.