Kerndoel
SVH heeft als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt SVH (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers. SVH waarborgt kennis door het afnemen van examens en geeft inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca. Zo leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid in de branche. Bekijk het organigram van SVH.

    

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001 heeft behaald is: het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en uitgeven van (digitale) leermiddelen en lesmethodes, het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in diplomaregisters en het uitgeven van waardepapieren door SVH met als doel het vergroten van vakbekwaamheid in de horeca en het verbeteren van het imago van de horeca conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 2019. Ook is SVH ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

SVH Magazine 2019
Elk jaar brengt SVH ook een magazine uit. Hierin lees je meer over de koers van SVH in het desbetreffende jaar; waar focust SVH zich op en welke nieuwe dingen komen eraan? Ook komen opleiders en docenten aan het woord waarin zij hun visie op opleiden, examens en de branche vertellen. Bekijk de online versie van het magazine hier.