Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Bijschrijving in het Register

Sta ik in het Register?

Wil je weten of je in het Register Sociale Hygiëne staat? Dat kun je hieronder controleren. Als je in het bezit bent van onderstaande bewijsstukken, sta je al in het Register:

  • SVH Diploma Sociale Hygiëne (afgegeven vanaf 01 januari 2016).
  • SVH Verklaring Sociale Hygiëne (afgegeven tot en met 31 december 2015).

Bijschrijving aanvragen

Als je nog niet in het Register staat, kun je een aanvraag voor bijschrijving doen. Voor het aanvragen van deze bijschrijving brengen wij geen kosten in rekening. Er zijn naast de twee bewijsstukken die hierboven genoemd worden nog andere bewijsstukken die altijd recht geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne.

Dat zijn de volgende bewijsstukken:

  • Verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Alcoholwet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995. Ben je in het bezit van deze Verklaring? Vraag dan een bijschrijving aan. Als bewijs van je bijschrijving ontvang je van de LEC-SVH de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne.
  • Diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd. Ben je in het bezit van zo’n diploma, klik dan hier voor de procedure beoordeling buitenlands diploma.


Naast deze bijschrijving is het mogelijk om een SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen bij SVH. Hiermee krijgt jouw bijschrijving een nog officiëler karakter. Vraag hier het SVH Diploma Sociale Hygiëne aan. Let op: aan de aanvraag van een diploma zijn kosten verbonden!

Lees meer Sluiten
Raadpleeg het Register Sociale Hygiëne

Controleer hier of je in het Register Sociale Hygiëne bent bijgeschreven.

Aanvraag Bijschrijving Register Sociale Hygiëne

Vraag hier een Bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne aan.

Let op! De herregistratie doe je per 1 juli a.s. in het nieuwe register van de Lcsh. Je leest hier alles over in dit nieuwsbericht.

Diploma erkenning

De LEC-SVH heeft een erkenningsprocedure ontwikkeld op grond waarvan diploma’s erkend kunnen worden. De LEC-SVH heeft vermeld op welke wijze een dergelijk diploma wordt erkend, wat het geldende toetsingskader is en op grond van welke documenten zij die beoordeling maakt (verificatoire stukken). 

Meer informatie
 

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.