Cao Horeca

In een cao (Collectieve Arbeidsovereenkomst) staan afspraken tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingsmogelijkheden. De horecasector heeft echter sinds 2014 geen algemene cao meer. Daarom hebben we op deze pagina informatie voor je verzameld die nuttig kan zijn als je meer wilt weten over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Waarom geen Horeca Cao?

De laatste cao voor de horeca en het aanverwante bedrijf (Horeca Cao) liep tot april 2014. Deze was opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland en de vakbonden De Unie, CNV Horeca en FNV Horeca. Daarna is er geen nieuwe cao meer afgesloten.

Het overgrote deel van de bedrijven werkt nu met een raamafspraak waarin op hoofdlijnen de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Ben je werkgever?

Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Dit reglement biedt de onderneming houvast en houdt rekening met de nieuwe wetgeving rond contracten en andere veranderingen in het arbeidsrecht, zoals de nieuwe arbeidswetgeving Wet werk en zekerheid (Wwz).

Er zijn bedrijven die werken met een cao van een kleine werkgeversvereniging (Nederlands Horeca Gilde). Meer over deze cao.

Ben je medewerker?

Het ontbreken van een cao kan gevolgen hebben voor jou en je arbeidssituatie. Daarom heeft FNV Horeca op haar website een document ‘Cao-loze periode in de horeca; wat nu?’ geplaatst, met veel informatie over de cao-loze periode. Ook staat op de website van FNV Horeca een samenvatting van de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. 

Interessante documenten

- Horeca Cao 2012-2013 (oude cao!)

Diverse loontabellen

Meer weten over functiegroepen en functieomschrijvingen in de horeca? Kijk op Register Referentiefuncties Horeca.

Horeca Cao