Cao Horeca

In een cao staan afspraken voor de werkgever en werknemer. De laatste Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Horeca en het aanverwante bedrijf (Horeca CAO) liep tot april 2014. Deze was opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland en de vakbonden De Unie, CNV Horeca en FNV Horeca. De horeca heeft dus op dit moment geen algemene cao meer.

Het overgrote deel van de bedrijven werkt nu met een raamafspraak waarin op hoofdlijnen de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Werkgever?

Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Het reglement biedt de onderneming houvast en houdt rekening met de nieuwe wetgeving rond contracten en andere veranderingen in het arbeidsrecht, zoals de nieuwe arbeidswetgeving Wet werk en zekerheid (Wwz).

Er zijn bedrijven die werken met een cao van een kleine werkgeversvereniging (Nederlands Horeca Gilde). Meer over deze cao vindt u hier.

Werknemer?

Het ontbreken van een cao kan gevolgen voor werknemers en hun arbeidssituatie met zich meebrengen. Daarom heeft FNV Horeca op haar website een document ‘Cao-loze periode in de horeca; wat nu?’ geplaatst, met veel informatie over de cao-loze periode. Ook staat op de website van FNV Horeca een samenvatting van de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. 

Hulpdocumenten

- Horeca CAO 2012-2013 (oude cao!)

Diverse loontabellen