Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Erkenningsregeling

Brancheopleidingen worden naast het mbo-onderwijs steeds belangrijker. Het keurmerk van SVH is hét onderscheidende vermogen in de opleidingssector van de horeca en staat onomstotelijk voor kwaliteit, actualiteit en betrouwbaarheid.

Bied je opleidingen aan voor de brede hospitalitysector? Dan kun je werkenden, cursisten en werkgevers extra zekerheid geven over de kwaliteit van jouw opleidingen met de SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen. Als jouw opleidingen branche-erkend zijn, mag je het SVH erkenningslogo gebruiken in je communicatiemiddelen. De opleidingen worden in ieder geval op twee plekken gepromoot. Ten eerste in de lijst met branche-erkende opleiders op www.svh.nl. Ten tweede worden de erkende opleidingen in de cursuszoeker op horeca.nl vermeld en voorzien van het erkenningslogo. 

De website horeca.nl is een partner van Koninklijke Horeca Nederland waar het gaat om goedgekeurde opleidingen voor Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn zelfs verschillende subsidietrajecten waar je als (erkende) opleider op kunt inhaken, mits je werkt met de branchediploma’s van SVH.

Inhoud
De SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen bevat een groot aantal criteria die de kwaliteit van jouw opleidingsinstituut, het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling waarborgen. 
Bekijk hier het stappenplan voor het aanvragen van de SVH Erkenningsregeling (vanaf pagina 4) en het beoordelingsformulier (vanaf p.9) zodat je als opleider weet aan welke eisen je moet voldoen.

De Erkenningsregeling richt zich op zowel inhoud als proces van een opleiding. De specifieke vastgestelde eisen kunnen grote impact hebben op de inhoud van een opleiding. Er is in dat licht bewust voor gekozen om erkenningen te verstrekken per opleiding en niet per opleider of opleidingsinstituut.

Voor wie?
De erkenningsregeling is bedoeld voor particuliere opleidingsinstituten en contractafdelingen van regionale onderwijscentra die zonder overheidsbekostiging vakopleidingen aanbieden. Het kan gaan om:

  • smalle specialistische opleidingen zoals barista of wijn;
  • specifieke functiegerichte opleidingen zoals basiskok;
  • algemene opleidingen die voor management in de brede hospitality zijn bedoeld zoals HR of branding van bedrijven;
  • opleidingen voor wettelijke eisen zoals HACCP, allergenen maar ook leermeester.

Bij uitzondering kan een erkenning ook gelden voor een reguliere opleiding. Daartoe maken de opleider en SVH aparte afspraken.

Staat jouw opleiding hier niet tussen, neem dan contact op met SVH.

Doorlooptijd
Vanaf het moment van aanvragen en het concreet indienen van de eerste stukken, geldt een gemiddelde doorlooptijd van 6 weken. Afhankelijk van de uitkomsten van de toetsing kan het traject langer duren.

Een erkenning is drie jaar geldig, waarna een hercertificering volgt die ook drie jaar geldig is.

Een erkenning kan pas ingaan wanneer een complete cyclus van een cursus, inclusief het afrondende examen, is voltooid. Voor particuliere opleidingen geldt dat een erkenning niet kan worden afgegeven als niet de hele cyclus van inschrijving tot en met afronding (via een examen of andere afsluitende toetsing). Wanneer de erkenning van toepassing zou zijn op een opleiding die valt onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dan kan daarvan worden afgeweken omdat daar naast de eisen van de Erkenningsregeling nog andere kwaliteitskaders van toepassing zijn op het gebied van borging en toetsing.

Kosten
Aan de erkenning van een opleiding zijn kosten verbonden.
Raadpleeg het stappenplan voor de actuele prijzen.

Vragen
De erkenning aanvragen of vragen over de erkenningsregeling? Neem contact op met Sales via 
sales@svh.nl.

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.