Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Kwaliteit

ISO 27001

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001 heeft behaald is: het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en uitgeven van (digitale) leermiddelen en lesmethodes, het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in diplomaregisters en het uitgeven van waardepapieren door SVH met als doel het vergroten van vakbekwaamheid in de horeca en het verbeteren van het imago van de horeca conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 2022.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NLQF

De examens en diploma's van SVH zijn langs de meetlat van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF gelegd. NLQF maakt duidelijk op welk niveau je studeert, ook bij een particuliere opleiding. Bovendien vergemakkelijkt NLQF de keuze voor een passende vervolgopleiding of stap in je carrière én kun je het niveau van jouw Nederlandse diploma vergelijken met een buitenlands diploma door de koppeling tussen NLQF en EQF (European Qualification Framework).  

Weten wat je waard bent
Een SVH diploma wat is ingeschaald in het raamwerk van NLQF, is te herkennen aan het NLQF-logo op het diploma. Het niveau van NLQF komt overeen met het niveau van het mbo. Dus als je een SVH Diploma hebt behaald met het logo NLQF 2, dan laat je met het diploma zien dat jouw werk- en denkniveau mbo-2 is. 

Op dit moment zijn de volgende kwalificaties van SVH ingeschaald en opgenomen in het Register NLQF:

 • SVH Bakkersassistent (NLQF niveau 1)
 • SVH Bedieningsassistent (NLQF niveau 1)
 • SVH Keukenassistent (NLQF niveau 1)
 • SVH Gastheer/-vrouw (NLQF niveau 2)
 • SVH Kok (NLQF niveau 2)
 • SVH Zelfstandig werkend kok (NLQF niveau 3)
 • SVH Gespecialiseerd kok (NLQF niveau 4)

Meer weten over NLQF? Kijk hier voor meer informatie.

SVH gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo 

Vanaf 1 augustus 2018 mogen mbo-scholen hun examens alleen inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers. Daarnaast moeten deze examens van een gecertificeerde examenleverancier gevalideerd worden. De eisen hiervoor zijn bepaald door het Ministerie van Onderwijs. 

SVH is als organisatie geaudit door de Stichting Examenkamer en daarbij is vastgesteld dat SVH voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor examenleveranciers in het mbo. SVH is dus officieel gecertificeerd als examenleverancier voor het leveren van gevalideerde examens voor het middelbaar beroepsonderwijs binnen het domein horeca/bakkerij. 

Verschillende branchediploma’s van SVH voldoen aan dezelfde eisen als mbo-diploma’s als het gaat om het beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier. Onderstaande branche-examens van SVH zijn gebaseerd op het bijbehorende kwalificatiedossier en de examens zijn gevalideerd volgens de door de overheid gestelde eisen voor examens in het mbo. Deze gevalideerde examens mogen dan ook door het mbo ingezet worden als exameninstrument:

 • SVH Bedieningsassistent (BAS) (crebo 25251)
 • SVH Gastheer/-vrouw (crebo 25168)
 • SVH Keukenassistent (KAS) (crebo 25252)
 • SVH Kok (crebo 25180)
 • SVH Zelfstandig werkend kok (crebo 25182)
 • SVH Gespecialiseerd Kok (crebo 25176)
 • SVH Medewerker fastservice (crebo 25178)
 • SVH Bakkersassistent (crebo 25252)

 

Stichting Examenkamer

SVH hecht veel waarde aan transparantie en betrouwbaarheid. Daarom hebben wij de Stichting Examenkamer gevraagd extern toezicht te houden op alle examens van SVH. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens. De Examenkamer heeft verschillende audits uitgevoerd en geconstateerd dat onze examens voldoen aan de eisen. Ook in de toekomst houden ze toezicht op de totstandkoming, het afnemen en verwerken van onze examens.

Zo zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van jouw SVH certificaten en diploma’s extra wordt gewaarborgd.

NVE

SVH is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens.

Het geheime ingrediënt dat ben jij.