Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.
Sluit

Kwaliteit

ISO 27001

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001 heeft behaald is: het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en uitgeven van (digitale) leermiddelen en lesmethodes, het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in diplomaregisters en het uitgeven van waardepapieren door SVH met als doel het vergroten van vakbekwaamheid in de horeca en het verbeteren van het imago van de horeca conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 2019.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NLQF

De kwalificaties van SVH zijn langs de NLQF-meetlat gelegd. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een ander Europees land. Door de koppeling met het EQF (European Qualification Framework) is het mogelijk om kwalificaties ook internationaal met elkaar te vergelijken en kun je met je Nederlandse diploma ook aan het werk in een ander Europees land.

Weten wat je waard bent
Het NLQF biedt de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen, in een gemeenschappelijke competentietaal te beschrijven. Op 8 niveaus zijn kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gedefinieerd in het NLQF. Zo weten werkgevers en werkzoekenden precies waar het om gaat. Het NLQF kan hiermee ook ingezet worden als instrument om het personeelstekort terug te dringen. Het raamwerk vergroot de kans om de juiste medewerkers te vinden op de arbeidsmarkt.

Op dit moment zijn de onderstaande kwalificaties van SVH als volgt ingeschaald en opgenomen in het Register NLQF:

 • SVH Bedieningsassistent (NLQF niveau 1)
 • SVH Keukenassistent (NLQF niveau 1)
 • SVH Gastheer/-vrouw (NLQF niveau 2)
 • SVH Kok (NLQF niveau 2)
 • SVH Zelfstandig werkend kok (NLQF niveau 3)
 • SVH Gespecialiseerd kok (NLQF niveau 4)

Meer weten over NLQF? Kijk hier voor meer informatie.

SVH gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo 

Vanaf 1 augustus 2018 mogen mbo-scholen hun examens alleen inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers. Daarnaast moeten de examens van een gecertificeerde examenleverancier gevalideerd worden. De eisen hiervoor zijn bepaald door het Ministerie van Onderwijs. 

SVH is als organisatie ook doorgelicht en daarbij is vastgesteld dat SVH voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor examenleveranciers in het mbo. De audits hiervoor zijn uitgevoerd door de Stichting Examenkamer. SVH is dus officieel gecertificeerd als examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Verschillende branchediploma’s van SVH voldoen minimaal aan dezelfde eisen als mbo-diploma’s als het gaat om het beroepsgerichte deel van het mbo-diploma. Inmiddels zijn onderstaande examens van SVH gecontroleerd op en gevalideerd volgens de door de overheid gestelde eisen voor examens in het mbo. Deze gevalideerde examens mogen dan ook in het mbo ingezet worden als exameninstrument:

 • SVH Bedieningsassistent (BAS)
 • SVH Gastheer/-vrouw
 • SVH Keukenassistent (KAS)
 • SVH Kok
 • SVH Zelfstandig werkend kok
 • SVH Gespecialiseerd Kok
 • SVH Medewerker fastservice

SVH heeft als doel uiteindelijk alle branche-examens te laten valideren.

Stichting Examenkamer

SVH hecht veel waarde aan transparantie en betrouwbaarheid. Daarom hebben wij de Stichting Examenkamer gevraagd extern toezicht te houden op alle examens van SVH. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens. De Examenkamer heeft verschillende audits uitgevoerd en geconstateerd dat onze examens voldoen aan de eisen. Ook in de toekomst houden ze toezicht op de totstandkoming, het afnemen en verwerken van onze examens.

Zo zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van jouw SVH certificaten en diploma’s extra wordt gewaarborgd.

NVE

SVH is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens.

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.