Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

SVH neemt weer examens Sociale Hygiëne af: binnen richtlijnen RIVM

14 apr. 2020

Op 15 maart heeft SVH, naar aanleiding van de sluiting van de horeca en het onderwijs, besloten om alle examens tijdelijk stop te zetten. Inmiddels is duidelijk wat de richtlijnen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn voor examens in het onderwijs. Binnen die richtlijnen start ook SVH de examens Sociale Hygiëne weer op. Zij het wel in aangepaste vorm vanwege de specifieke hygiënerichtlijnen en de eis van tenminste anderhalve meter afstand. Eerder heeft SVH een groot aantal beroepsexamens binnen de RIVM-richtlijnen weer opgestart.
 
Waarom examens SVH Sociale Hygiëne openstellen?

De vraag naar examens Sociale Hygiëne is groot. Vanuit verschillende kanten wordt SVH dringend verzocht om de examens Sociale Hygiëne open te stellen. Ricardo Eshuis, directeur SVH: “Diverse horecawerkgevers, hotelketens en Koninklijke Horeca Nederland geven aan dat er straks erg veel behoefte is aan nieuwe gediplomeerden. Maar belangrijker nog in deze fase van de Coronacrisis, heeft ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan de bel getrokken. Op dit moment is de supermarktbranche een van de vitale sectoren waar we niet zonder kunnen in deze Coronacrisis. Het is dezelfde crisis die ertoe heeft geleid dat de examens zijn stopgezet op 15 maart.” Het CBL geeft aan dat de supermarkten moeten blijven opleiden en examineren. Er is meer uitval van medewerkers door ziekte of quarantaine, bovenop het normale verloop. Daardoor is de behoefte aan gediplomeerde medewerkers groot: Sociale Hygiëne is voor de supermarkten en de borrelshops van groot belang en een vereiste om alcohol op een goede en veilige manier te verkopen. Het alternatief zou zijn dat supermarkten met de gemeentes afspraken gaan maken over drankverkoop door ongediplomeerden. Wanneer de examens niet open worden gesteld is dat voor het CBL een noodmaatregel om toch drank te kunnen blijven verkopen. Voor zowel SVH als voor het ministerie van VWS is dat een 'no go'. Bovendien ziet het CBL zelf liever ook de reguliere weg van examinering en diplomering.

Hygiëneprotocol
Voor de examens SVH Sociale Hygiëne geldt een maximum aantal kandidaten, minimaal anderhalve meter afstand tussen de kandidaten en verschillende veiligheidsmaatregelen voor het uitvoeren van de legitimatieprocedure en het afnemen van het examen. Kandidaten met ziekteverschijnselen (verkoudheid, koorts, kortademigheid) worden bij alle examens geweigerd door de examinatoren. Ook moeten er looppaden door de locatie zijn aangegeven zodat de genoemde afstand altijd geborgd is. Na elk examen moeten de werkplekken gereinigd worden. Examenlocaties worden, voorafgaand aan het besluit om er examens af te kunnen nemen, op basis van foto’s, film of door locatiebezoek door SVH en de toezichthouder van de Stichting Examenkamer, gekeurd om zeker te zijn van de borging van de eisen. Tevens is er een hygiëneprotocol opgesteld dat verplicht is voor alle locaties waar examens worden afgenomen. De verantwoordelijkheid voor de hygiëne ligt bij deze toetscentra. Vanwege het hygiëneprotocol heeft SVH alle examenvormen voor de examens Sociale Hygiëne beoordeeld en een aantal examens kan weer afgenomen worden. Uitgangspunten hierbij zijn volksgezondheid en de borging van de diplomawaarde. 

Verschillende examenvormen kunnen starten
SVH biedt kandidaten verschillende manieren om examen af te leggen. Om in de eerste behoefte te voorzien is op zeer beperkte schaal een begin gemaakt met het openstellen van toetscentra waar kandidaten op individuele basis een zogenaamd computerexamen kunnen afleggen. SVH heeft, samen met de Stichting Examenkamer, verschillende toetscentra getest om te kijken of er examens afgenomen kunnen worden waarbij de eisen van het RIVM gewaarborgd kunnen worden. Een aantal toetscentra is hiervoor geschikt bevonden. Er gaan de komende twee weken negen toetscentra open, evenredig door het land verspreid, om extra onnodig verkeer door Nederland te voorkomen.
 
Incompany examens
Normaal gesproken wordt het projectexamen SVH Sociale Hygiëne in grote groepen tot 50 personen afgenomen, iets wat nu niet kan. Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is op locaties van bedrijven examens te organiseren: de zogenaamde incompany examens. Dit zijn examens die op papier worden afgenomen. SVH zorgt ervoor dat alle materialen in aparte afgesloten enveloppen voor elke kandidaat beschikbaar zijn. Om de eisen van het RIVM te kunnen borgen, is de maximale groepsgrootte per examen vastgesteld op 10 kandidaten. Ook hier geldt het eerder genoemde hygiëneprotocol. De verantwoordelijkheid voor de hygiëne ligt bij de eigenaar van de locatie.
 
Mondelinge examens
Ook de mondelinge examens Sociale Hygiëne gaan weer van start. Deze worden op kantoor van SVH afgenomen, ook volgens de richtlijnen van het RIVM. Er worden spatschermen geplaatst tussen de examinator, de examenkandidaat en de eventueel aanwezige tolk. Daarnaast blijft het aantal examenmomenten en examenplekken hetzelfde als voor de crisis, ook om geen extra onnodig verkeer door Nederland te genereren.
 
Ricardo Eshuis: ”Met het openstellen van deze verschillende examens, neemt SVH op een verantwoorde manier haar verantwoordelijkheid. Ook opleiders verzorgen nu op een andere manier dan gebruikelijk korte examentrainingen en bieden online thuisstudiepakketten aan. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat we in de horeca straks over voldoende gediplomeerden beschikken. En zo zorgen we ervoor dat de supermarkten nu door kunnen gaan met het bedienen van hun klanten.”
 
Samenwerking met opleiders voor Sociale Hygiëne
Diverse opleiders bieden voor supermarkten cursussen Sociale Hygiëne aan zodat supermarktmedewerkers goed voorbereid worden op het examen. Dat kan online en op locatie. De richtlijnen die gelden voor korte examentrainingen op locatie komen overeen met het eerder genoemde hygiëneprotocol voor de verschillende examens. Voor het cursusaanbod en de mogelijkheden: neem contact op via sales@svh.nl voor meer informatie hierover.

Deel dit artikel via

Het geheime ingrediënt dat ben jij.