Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

SVH gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo

18 jul. 2019

SVH is officieel gecertificeerd als examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Verschillende branchediploma’s van SVH voldoen minimaal aan dezelfde eisen als mbo-diploma’s als het gaat om het beroepsgerichte deel van het mbo-diploma. Sinds 1 augustus 2018 mogen mbo-scholen hun examens alleen inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers. Daarnaast moeten de examens van een gecertificeerde examenleverancier gevalideerd worden. De eisen hiervoor zijn bepaald door het ministerie van Onderwijs. Zowel SVH als de SVH-examens voldoen aan deze eisen.

Verschillende examens van SVH zijn gecontroleerd op de door de overheid gestelde eisen voor examens in het mbo. Inmiddels zijn deze examens gevalideerd: SVH Keukenassistent (KAS), SVH Kok, SVH Zelfstandig werkend kok en SVH Bedieningsassistent (BAS). Nog dit jaar volgen ook de examens voor (Zelfstandig werkend) Gastheer/gastvrouw en de wijnexamens. SVH heeft als doel uiteindelijk alle branche-examens te laten valideren.

Ook is SVH als organisatie doorgelicht en daarbij is vastgesteld dat SVH voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor examenleveranciers in het mbo. De audits zijn uitgevoerd door de Stichting Examenkamer, een van de door de overheid aangewezen autoriteiten die een instantie kunnen certificeren en exameninstrumenten kunnen valideren.

Kwaliteitsstandaard
Ricardo Eshuis, directeur SVH: "De certificering van SVH is belangrijk omdat we steeds meer opleiders zien die zelf een diploma uitgeven, zonder dat er toezicht is of zonder dat de waarde van het diploma is vastgesteld door de branche. Het is ons doel om te bewijzen dat de branche-examens van SVH relevant zijn op de arbeidsmarkt en dat zij in ieder geval dezelfde zwaarte hebben als de beroepsexamens in het mbo. Nu particulier onderwijs naast het reguliere mbo in betekenis en omvang toeneemt, moet de kwaliteit van onze examens geborgd zijn.

In het regulier onderwijs gelden strenge wettelijke eisen waar scholen aan moeten voldoen: voor particulier onderwijs zijn die wettelijke kaders er niet. Als SVH hebben we onszelf opgelegd minimaal aan diezelfde wettelijke eisen als het mbo te voldoen. Daarvoor hebben we drie redenen:

  • Ten eerste omdat we willen dat er een duidelijke standaard is van branchediploma’s in de Nederlandse horeca. Werkgevers en werknemers kunnen zo vertrouwen op de zwaarte en betekenis van een SVH-branchediploma.
  • Ten tweede dienen examens altijd onberispelijk te verlopen en moet inzichtelijk zijn hoe de examens tot stand komen en wat de betrokkenheid van de branche is bij de inhoud van de examens. Dat is weer van belang om de toegevoegde waarde aan te tonen van een SVH-diploma. Middels de certificering van SVH als examenleverancier en de validering van onze examenproducten borgen we deze waarde.
  • Ten derde krijgen we steeds meer vraag om onze examenproducten in het buitenland in te zetten. Door de validering snapt iedereen wat de betekenis van het SVH-branchediploma is."

Personeelstekort terugdringen
Met de validering van examenproducten zet SVH de volgende belangrijke stap in het creëren van een krachtige route naast het mbo, waarbij branchediploma’s goed vergeleken kunnen worden met de waarde van de beroepsgerichte onderdelen van de mbo-diploma’s. Deze route van branchediploma’s is in 2015 opgezet om naast het mbo een andere route te hebben, met als doel meer horecamedewerkers snel en vakbekwaam inzetbaar op de werkvloer te krijgen. Het mbo doet het al jaren goed en levert jaarlijks zo’n 10.000 gediplomeerden af met een horecaopleiding op verschillende niveaus. De branche vraagt echter jaarlijks bijna 100.000 nieuwe medewerkers. De branchediploma’s van SVH maken dat gat kleiner. Zo maak je het ook aantrekkelijker om van werken in de horeca weer een carrière te maken.

Particulier en regulier onderwijs
Het verschil tussen een SVH-diploma en een regulier mbo-diploma is dat het laatste ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen bevat. Het mbo leidt breder op dan alleen het beroep en is wettelijk verplicht deze generieke vakken ook te examineren. Het SVH-diploma gaat altijd alleen maar over het beroepsgerichte deel. Een branchediploma van SVH kan op de arbeidsmarkt dezelfde betekenis hebben als een mbo-diploma, mits het goed geborgd is. De certificering van SVH is daarvan een bewijs. 

De examens van SVH zijn bedoeld voor particulier onderwijs, volwasseneneducatie, contractonderwijs en verschillende vormen van praktijkonderwijs. Ze zijn niet per se bedoeld voor het reguliere mbo, zoals de BOL- en BBL-opleidingen voor kok en gastheer/-vrouw. Veel scholen in het reguliere mbo werken samen in de stichting Examenwerk waarin examenproducten worden ontwikkeld voor de reguliere horecaopleidingen. SVH en Examenwerk hebben ook nauwe afstemming over de branchediploma’s: een unieke setting die in het werkveld bij andere segmenten zeldzaam is. Juist door deze samenwerking kunnen mbo-opleidingen en brancheopleidingen elkaar versterken om zo meer vakbekwame medewerkers in onze branche te krijgen.

Gelukszoekers
Nu de brancheopleidingen als paddenstoelen uit de grond schieten, is het zaak om het kaf van het koren te scheiden. Examineren en opleiden dienen altijd van elkaar gescheiden te zijn: zo is de onafhankelijkheid geborgd. "Dat is ook de reden dat SVH niet zelf opleidt, maar juist opleiders helpt een opleiding op te zetten en toe te zien op de kwaliteit van de opleiding. Daarvoor is de erkenningsregeling voor opleidingen in het leven geroepen. Met een branche-erkende opleiding weet je dat de inhoud van de opleiding altijd goed en actueel is en dat er een goede klachtenregeling is. We zien steeds meer opleiders die zelf een diploma uitgeven, zonder dat er toezicht is of zonder dat de waarde is vastgesteld door de branche. Een kwalijke zaak omdat dit niet bijdraagt aan de kwaliteit van opleiden en examineren in de branche. Een opleider die het er niet voor over heeft om wat geld neer te leggen voor een gevalideerd examen, is gewoon een gelukszoeker, " aldus Ricardo.

Meer weten over de erkenningsregeling voor opleidingen: klik hier.  

Branchevaststellingscommissie
De verschillende branchediploma’s worden door de branche vastgesteld. Daartoe is de zogenaamde SVH Branchevaststellingscommissie (BVC) in het leven geroepen. KHN, de werknemersorganisaties FNV Horecabond en CNV vakmensen, Het Gastronomisch Gilde, twee laatste winnaars van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca en diverse onderwijsgeledingen zijn verenigd in deze commissie die besluit over de in te richten branche-examens. Voor welke specifieke functies en specialisaties moeten profielen en examens worden ontwikkeld ten einde de vakbekwaamheid in de horeca te vergroten? Wanneer de BVC zijn goedkeuring uitspreekt over de functieprofielen en de globale opzet van de eindtermen, is het daarna aan SVH om daar examens van te ontwikkelen.

Meer weten over de wijze waarop SVH en de branche de branchediploma’s vaststellen: kijk dan hier.

Deel dit artikel via

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.