Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Register Sociale Hygiëne glansrijk door onderzoek van de NOS

25 mei 2018

Op de dag dat de nieuwe privacywet ingaat (Algemene Verordening Gegegevensbescherming/AVG) is er natuurlijk veel te doen over gegevensbescherming.

Net als veel instellingen heeft SVH en de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH) alles in het werk gesteld om aan de eisen van deze nieuwe wet te voldoen. Niet omdat de wet centraal staat, maar omdat de persoon centraal staat van wie wij de persoonsgegevens beheren. Dat is de reden dat SVH inmiddels al twee jaar gecertificeerd is voor ISO 27001: dat is dé ISO-norm als het gaat over informatiebeveiliging, informatieveiligheid en betrouwbaarheid. In 2015 hebben besloten op te gaan voor deze certificering in de aanloop naar de nieuwe wet die vandaag is ingegaan. Wij willen vanuit SVH kunnen garanderen dat gegevens bij ons in goede handen zijn en laten ons daarom vrijwillig toetsen. In het derde kwartaal van 2018 zal SVH opnieuw langs de lat gelegd worden van deze ISO-norm. Daaraan voorafgaand zal SVH zich laten toetsen op de eisen van de AVG zodat ook daaruit kan blijken dat SVH compliant is voor de AVG. Alles is aan de voorkant ingeregeld en de komende maanden zal blijken waar nog verbeterpunten te realiseren zijn.

Register Sociale Hygiëne
De NOS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de werking van 18 openbare registers waarin vaak voor de overheid persoonsgegevens worden verwerkt.
Met trots kunnen wij vertellen dat het Register voor Sociale Hygiëne SVH glansrijk door het onderzoek heen is gekomen. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld en verificatie is alleen mogelijk wanneer 100% van de ingevoerde gegevens overeen komt met één van de 700.000 geregistreerden. Op de website die bij het onderzoek hoort, schrijft onderzoeker Sjoerd van der Hoorn: “Een sprekend voorbeeld hiervan is het diplomaregister van de 
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Bij het register van de SVH moeten achternaam, tussenvoegsels, voorletters, geslacht én geboortedatum exact overeen komen. Er is geen mogelijkheid om op jokertekens of een deel van een naam te zoeken. Dit voorkomt dat iemand ooit op een simpele manier de beschikking krijgt over een bijna onuitputtelijke lijst met personalia.”

Ricardo Eshuis, directeur van SVH: “Standpunt van SVH is dat het cruciaal is dat bij de verwerking van persoonsgegevens het zo moeilijk mogelijk is voor onbevoegden om de identiteit van ingeschreven personen te kunnen achterhalen. We gaan in loop van 2018 de veiligheidsmaatregelen nog verder aanscherpen en we gaan de gebruiksvriendelijkheid van het Register verbeteren.”

Kijk voor alle informatie op gegevensopstraat.nl

Deel dit artikel via

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.