Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Gevolgen voor examen SVH Sociale Hygiëne n.a.v. verbod op rookruimtes

16 feb. 2018

Update 11 mei 2018:
In het arrest van 13 februari jl. heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat een rookruime onrechtmatig is. De Staat heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen dit arrest.

Ten aanzien van het besluit van SVH inzake de examens Sociale Hygiëne geldt dat zolang de cassatie loopt er niets in de examens zal veranderen. Pas als er in cassatie een uitspraak is gedaan en/of als de Staat een beleidsbesluit heeft genomen over de rookruimtes in horecagelegenheden zullen de eisen voor Sociale Hygiëne worden aangepast door de Landelijke Examencommissie van SVH. Vervolgens zullen de eisen voor Sociale Hygiëne in examens en de leermiddelen van SVH worden aangepast. Wanneer dit het geval zal zijn is nog niet precies aan te geven.

Rookruimtes verboden
Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat een rookruimte in een horeca-inrichting onrechtmatig is. In het hoger beroep dat is aangespannen door Clean Air Nederland (CAN) tegen de Nederlandse Staat, is bepaald dat iedereen het recht heeft om een horecagelegenheid te betreden zonder het risico te lopen om in aanraking te komen met rook. De rookruimte, in de wet benoemd als uitzondering, is daarmee verboden. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de uitspraak.
 
De minister van Volksgezondheid zal binnen twee weken na de uitspraak met een reactie komen. De Staat heeft maximaal drie maanden de tijd om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.

Gevolgen voor het examen SVH Sociale Hygiëne
Zolang de onomstotelijke uitkomst van de uitspraak niet vast staat, wordt het examen SVH Sociale Hygiëne niet aangepast. De Staat heeft gedurende een termijn van 3 maanden de tijd om tegen de uitspraak in cassatie te gaan. In overleg met het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft SVH besloten gedurende de termijn waarbinnen de Staat in cassatie kan gaan, geen aanpassingen door te voeren in het examen SVH Sociale Hygiëne. Wanneer de Staat niet in cassatie gaat, zal de uitspraak onherroepelijk zijn en zullen de eindtermen SVH Sociale Hygiëne en zal het examen SVH Sociale Hygiëne direct worden aangepast waarbij onderdelen over rookruimtes geschrapt zullen worden. Wanneer de Staat wel in cassatie gaat, dan zullen de eindtermen SVH Sociale Hygiëne en zal het examen SVH Sociale Hygiëne niet worden aangepast en zal de uitspraak van de Hoge Raad worden afgewacht. SVH zal in dat geval op de SVH website melden, dat tot de uitspraak van de Hoge Raad, wel examenvragen over rookruimten zijn opgenomen in het examen. Wanneer de rechtsgevolgen vaststaan zal ook de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH) besluiten of eindtermen moeten worden aangepast. Eventuele wijzigingen voor het theorieboek Sociale Hygiëne zullen in eerste instantie via een erratum kenbaar worden gemaakt aan de lezer. Het erratum wordt in dat geval ook ter beschikking gesteld aan opleiders zodat cursisten geïnformeerd kunnen worden.

Deel dit artikel via

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.