Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Persbericht: Zonder Inschrijving Register Sociale Hygiëne geen drank- en horecavergunning

22 aug. 2017

SVH biedt oplossing voor vervallen diploma's Sociale Hygiëne.

Om een drankverstrekkend horecabedrijf te zijn, is het SVH Diploma Sociale Hygiëne essentieel. Want zonder dit diploma, wordt geen Drank- en Horecavergunning afgegeven. Er werken echter mensen in horecabedrijven met diploma's die door een wetswijziging in 2015 zijn vervallen. SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) biedt deze medewerkers en ondernemers de mogelijkheid om hun oude diploma om te zetten in het huidige diploma SVH Sociale Hygiëne. Dat kan alleen met de juiste bewijsstukken en tot 1 mei 2018, aangezien tot die datum een overgangsperiode geldt.

Sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- en Horecavergunning wil aanvragen bij de gemeente, ingeschreven moet staan in het Register Sociale Hygiëne. Dat is een landelijk register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Gemeentes raadplegen dit register bij het verstrekken van een Drank- en Horecavergunning. Is iemand niet in het register opgenomen, dan kan de Burgemeester geen Drank- en Horecavergunning afgeven of iemand niet bijschrijven als leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning van een drankverstrekkend bedrijf. Als bewijs van inschrijving in het register geldt de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH).

Oude diploma's al in 2015 vervallen

Medio 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in het register aangescherpt. Met als gevolg dat er nu nog veel mensen in de branche werken die niet meer in het register staan. Ze werken als eigenaar of leidinggevende op basis van oude diploma’s die voorheen wel, maar nu geen recht meer geven op bijschrijving in het register. Vaak hadden deze mensen al een zaak of een leidinggevende functie voordat de verplichting er kwam om in het register te staan. Voor die mensen is er een overgangsperiode overeengekomen, waarmee wordt voorkomen dat lopende vergunningen mogelijkerwijze worden stopgezet of dat iedereen alsnog een examen SVH Sociale Hygiëne moet doen.

Overgangsperiode tot 1 mei 2018

Voor medewerkers en ondernemers met een inmiddels oud diploma biedt SVH de mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen. Dat moet voor 1 mei 2018 gebeuren aangezien de gemeente daarna de Drank- en Horecavergunning kan intrekken bij aanvraag van een verlenging of om een nieuwe zaak te openen. Ook moeten de juiste bewijsstukken overhandigd worden, zodat SVH kan bepalen of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne.

Op de website http://www.svh.nl/nieuws/wijzigingsocialehygiene staat meer informatie m.b.t. de procedure en onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma's in aanmerking komen.

Kijk voor het aanvragen van het huidige diploma op http://bit.ly/aanvraagSVHsh

Deel dit artikel via

Het geheime ingrediënt dat ben jij.