Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.

Sluit

Over het Register

Lees hier alles over het nieuwe Register Sociale Hygiëne per 1 juli 2023 en bekijk de veelgestelde vragen.

Op grond van artikel 8, vijfde lid Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet), is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne, waarin persoonsgegevens worden verwerkt van betrokkenen die over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne beschikken. Overheidsinstanties kunnen het Register Sociale Hygiëne raadplegen bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) alsmede het toezicht en naleving van de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet)

Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne

In het online Register Sociale Hygiëne zijn alle personen opgenomen die aan de Landelijke examencommissie (LEC-SVH) hebben aangetoond dat zij beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne. Wie na 1/1/2016 is bijgeschreven, ontvangt van de LEC-SVH een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (zie voorbeeldbrief). In deze brief verklaart de LEC-SVH dat je voldoet aan de gestelde eisen en deze brief is dan ook het bewijs dat je bent bijgeschreven in het Register.

Het Register

Bijschrijving in het Register is noodzakelijk omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of je beschikt over voldoende kennis van en inzicht in Sociale Hygiëne. Alleen als je in het Register Sociale Hygiëne staat, mogen zij jou een horecavergunning verlenen. Het Register Sociale Hygiëne geeft alleen antwoord op de vraag of een persoon beschikt over de genoemde kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne; persoonsgegevens worden niet verstrekt.

Wil je controleren of je in het Register bent opgenomen? Dat kun je hier zien.

Als je nog niet in het Register staat, kun je hier een aanvraag voor bijschrijving doen in onze webshop.  

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.