SVH Meesterijsbereider
De titel van SVH Meesterijsbereider is de hoogste titel die een ijsbereider kan behalen. Dragers van deze titel hebben tijdens de meesterproef aangetoond dat zij beschikken over uitgebreide kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Naast het ambachtelijk bereiden van ijs en ijsproducten is een SVH Meesterijsbereider ook een meester op het gebied van patisserie. 

Kijk voor meer informatie op svhmeestertitels