Voor alle diplomapiramides geldt dat deze status ingevuld gaat worden, mits het zinvol is. We onderzoeken de behoefte met partners uit het onderwijs en het werkveld. We willen met elkaar duidelijk vastleggen wat de eisen zijn voor de status Meestergezel.