Examencommissies


Sub Examencommissie (SEC)

Een Sub Examencommissie (SEC) is verantwoordelijk voor de inhoud, vorm, organisatie en uitvoering van de examens. In een SEC hebben deskundigen uit de bedrijfstak zitting.
 

Leden SEC Sociale Hygiëne, Horecaportier & Leermeester

De heer R. van der Laan (Voorzitter)

De heer R.A.J. Glas

De heer C.H.M. Jansen

De heer H.P. Korendijk

De heer B. den Ouden

De heer E. van Oosten (Ambtelijk secretaris)


Leden SEC Beroepsexamens

De heer M. D. van Bochove (Voorzitter)

De heer W.J. Blansjaar

Mevrouw O. Brundel-Menheere

De heer P.A.C. van der Linden

Mevrouw M. Bood (Ambtelijk secretaris)
 

Leden SEC Basisvaardigheden & Drankenexamens

De heer M.A.F. Mulder (Voorzitter)

De heer D.C. Breedveld

De heer M.J.M. Evers 

De heer J.A. Baas

De heer E. van Oosten (Ambtelijk secretaris)