Over SVH

Stichting Vakbekwaamheid Horeca

In de horeca staan gasten centraal. Het zijn vakbekwame, professionele en gemotiveerde medewerkers die ervoor zorgen dat gasten graag terugkomen. Voor deze medewerkers biedt de horeca een wereldbaan: veelzijdig werk met veel sociaal contact.

Kerndoel

SVH staat achter de Nederlandse horeca. Ons doel is de vakbekwaamheid in de horeca te vergroten. Samen met partners uit het onderwijs, politiek en bedrijfsleven stellen we kwaliteitseisen voor de branche vast. Op basis daarvan ontwikkelen we examens en leermiddelen voor het onderwijs, opleiders en ondernemers. Ook beheren we de SVH Meestertitels en organiseren we diverse brancheactiviteiten. Zo leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid in de branche.

 

 

SVH is gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001:2013. ISO 27001 is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001:2013 heeft behaald is: het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in een diplomaregister en het uitgeven van waardepapieren.

 
SVH ISO-gecertificeerd


SVH is ingeschreven in het Register van het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer 1586201. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Klik hier om het organogram van SVH te bekijken.