Oefenvragen Sociale Hygiëne

Wil je een indruk krijgen van de vraagstelling, het taalniveau en de examenvorm (meerkeuzevragen) van het examen Sociale Hygiëne? Dan kun je alvast oefenen met een aantal oefenvragen die we voor je hebben opgesteld. Deze vijf vragen komen niet voor in het examen.

Maak oefenvragen Sociale Hygiëne

We hebben deze oefenvragen met zorg samengesteld. Toch kan niet volledig worden uitgesloten dat er onjuistheden of (zet)fouten in voorkomen. SVH stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze oefenvragen.