Over de examens Horecaportier

Als horecaportier heb je de belangrijke taak om elke gast onbezorgd én veilig te laten genieten in de horeca. Je zorgt voor de beveiliging van personen en goederen binnen een horecaonderneming, bijvoorbeeld discotheken, cafés, bars en nachtclubs. Om deze functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je veel weet over het omgaan met agressie, brand- en ongevallenpreventie, wet- en regelgeving en alcohol en drugs.

Om aan de slag te gaan als horecaportier moet je in het bezit zijn van het diploma SVH Horecaportier of een daaraan gelijkgesteld diploma. Om dit te behalen, moet je twee examens met succes afleggen: het Computerexamen Horecaportier en het Praktijkexamen Horecaportier.

SVH heeft in overleg met verschillende vertegenwoordigers van politie, justitie, brancheorganisaties en individuele portiers en horecaondernemers de eindtermen en exameneisen voor de examens Horecaportier opgesteld. Deze exameneisen zijn goedgekeurd door de minister van Veiligheid en Justitie.

Diploma’s die ook recht geven op een Horecaportier-pas

In onderstaand overzicht zijn de diploma’s opgenomen die dezelfde waarde hebben als het diploma SVH Horecaportier. Als je een van deze diploma’s hebt, voldoe je aan de exameneisen SVH Horecaportier en hoef je geen examen af te leggen of vrijstelling aan te vragen. Je kunt met deze diploma’s direct je pas bij de politie aanvragen.

Het diploma Beveiliger van de SVPB en de ECABO;

Het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties;

Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB);

Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB);

De diploma’s Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijsinstellingen, behaald voor 1 februari 1986;

Het Diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986;

Het Vakdiploma Basiscursus Marine Bewakingskorps samen met het diploma van het marine Bewakingscorps voor onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie, beide behaald voor 1 februari 1986;

Het certificaat Begincursus voor de bedrijfsbewaking, afgegeven door de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen te Rotterdam, behaald voor 1 februari 1986;

Het Basisdiploma Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 januari 1998.

Let op: Met ingang van 5 september 2016 hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in de examens SVH Horecaportier.

Wil je je goed voorbereiden op de examens?

- Volg een cursus of opleiding bij een opleidingsinstituut, dat ook de examens voor je regelt. Je doet de examens op de laatste cursusdag.
- Bestel het cursusboek Horecaportier of de examentrainingen Horecaportier
- Oefen alvast met een aantal oefenvragen.

Bestel de examens SVH Horecaportier   Bestel de leermiddelen SVH Horecaportier   Oefenvragen SVH Horecaportier