Deze site maakt gebruikt van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.
Sluit

Diploma erkenning

Het landschap van examinering Sociale Hygiëne is aan het veranderen. SVH en de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) leggen zich steeds nadrukkelijker toe op de rol van bestuursorgaan en minder als examinerende instelling voor Sociale Hygiëne. Reden hiervoor is dat in samenspraak met het ministerie van VWS en verschillende betrokken partijen de examinering verder aan de markt wordt overgedragen. Hierdoor wordt de rol van bestuursorgaan die SVH heeft verder uitgediept.

Het landschap van examinering Sociale Hygiëne is aan het veranderen. SVH en de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) leggen zich steeds nadrukkelijker toe op de rol van bestuursorgaan en minder als examinerende instelling voor Sociale Hygiëne. Reden hiervoor is dat in samenspraak met het ministerie van VWS en verschillende betrokken partijen de examinering verder aan de markt wordt overgedragen. Hierdoor wordt de rol van bestuursorgaan die SVH heeft verder uitgediept.

Computerexamens
Bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid beoordeelt de LEC-SVH steeds of het met de nationale eisen nagestreefde beroepsniveau inzake sociale hygiëne voldoende is gewaarborgd. Een, door een niet erkende partij, afgegeven diploma voor een examen geeft derhalve geen recht op een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Er is een aantal examinerende instellingen dat examens mag afnemen voor sociale hygiëne: Examn-center Sociale Hygiëne, Mijn Sociale Hygiëne en SVH. Partijen die een licentie wensen voor het afnemen van examens sociale hygiëne kunnen onder bepaalde voorwaarde een licentie verkrijgen. De voorwaarden staan hier.

Schriftelijke examens
Momenteel is SVH met verschillende partijen in gesprek die schriftelijke examens (de zogenaamde projectexamens) voor opleiders kunnen gaan organiseren vanaf 2019.

Tot voor kort was het mogelijk om een eigen diploma voor Sociale Hygiëne te laten erkennen als bewijsstuk dat recht kan geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne. Door deze op handen zijnde wijzigingen in het stelsel van examinering en diplomering voor Sociale Hygiëne is het nu niet mogelijk om een diploma-erkenning bij de LEC-SVH aan te vragen.

Onze doelstelling in deze transitie van het stelsel voor Sociale Hygiëne is eenduidig:

SVH ondersteunt een gezonde en goed renderende horecabranche die het belang van de volksgezondheid waarborgt. Vakbekwaamheid is hiervoor cruciaal.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het essentieel dat er een kwalitatief, betrouwbaar en rendabel opleidingsmodel is met bijbehorende examinering. Hierbij moet worden gewaarborgd dat er voldoende examenplaatsen zijn zodat personeel en leidinggevenden snel inzetbaar zijn op de werkvloer en ondernemers snel hun vereiste vergunning bij de gemeente kunnen aanvragen. Zowel de civiele als de intrinsieke waarde van het diploma Sociale Hygiëne moeten onomstotelijk vaststaan.

In deze transitie staat het handhaven van het bestaande examenmodel voor de opleiders Sociale Hygiëne voorop: examinering direct volgend op een cursus. Daarbij is het van groot belang dat wij borgen dat er voldoende plaatsen zijn voor examinering én de kwaliteit van het examenproces op hoog niveau blijft. Voor de digitale examens in toetscentra is dit al eerder ingeregeld.

Naar verwachting gaan de wijzigingen in per 1 januari 2019. Gezien de lange doorlooptijd van een erkenningsaanvraag voor een diploma is een erkenning van een dusdanige korte duur dat dit niet rendabel zal zijn voor de aanvragende partij. Omwille van die reden en omwille van de eenduidigheid in het stelsel is een erkenningsaanvraag niet mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met de LEC-SVH via lec+svh+nl of bel tijdens kantooruren met 088-0501500.

Het geheime ingrediënt dat ben jij.