Over de LEC-SVH

De Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) is belast met het beoordelen van de vraag of diploma's voldoen aan de eisen als gesteld in de Drank- en Horecawet. Als zij oordelen dat dit het geval is, geven zij de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne af. Daarnaast is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne waarin persoonsgegevens worden verwerkt van mensen die over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne beschikken.

Dit zijn de LEC-SVH leden:

De heer L.C. Bruijn (voorzitter)

De heer P.A.C. van der Linden

De heer R. Wijnen

De heer M.D. van Bochove

Mevrouw A. Luijters (Ambtelijk secretaris)

Bekijk het reglement van de LEC-SVH