LEC

Landelijke Examencommissie (LEC-SVH)

De Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) is belast met het beoordelen van de vraag of diploma’s voldoen aan de eisen als gesteld in de Drank- en Horecawet. Als de commissie oordeelt dat dit het geval is, geven zij aan mensen met dit diploma de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne af. Daarnaast is de LEC-SVH verantwoordelijk voor het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne. In dit register worden persoonsgegevens verwerkt van mensen die over voldoende kennis en inzicht beschikken met betrekking tot Sociale Hygiëne.