LEC

Landelijke Examencommissie (LEC-SVH)

De Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) is belast met het beoordelen van de vraag of diploma’s voldoen aan de eisen als gesteld in de Drank- en Horecawet. Als zij oordelen dat dit het geval is, geven zij de zogenaamde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne af. Daarnaast is de LEC-SVH belast met het bijhouden van het Register Sociale Hygiëne waarin persoonsgegevens worden verwerkt van betrokkenen die over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne beschikken.