SVH Erkenningsregeling

Biedt u horecaopleidingen aan?

Dan kunt u cursisten en/of bedrijven extra zekerheid geven over de kwaliteit van uw opleidingen met de SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen. Als uw opleidingen branche-erkend zijn, mag u het SVH erkenningslogo gebruiken in uw communicatiemiddelen. Ook worden deze opleidingen opgenomen in de lijst ‘Branche-erkende opleidingen’ op onze website en de erkenning wordt vermeld in de cursuszoeker op horecasterren.nl.

De SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen bevat een groot aantal criteria die de kwaliteit van uw opleidingsinstituut, het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling waarborgen. Deze regeling is met ingang van 2016 volledig vernieuwd en aangepast aan de eisen zoals die door de branche zijn vastgesteld. Zo vindt er nu ook een inhoudelijke toetsing van de opleidingen plaats. De erkenning van een horecaopleiding geldt voor drie jaar.

Bekijk het overzicht van alle branche-erkende horecaopleidingen.

De erkenningsprocedure bestaat uit twee delen:

Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie
Fase 2: Audit en mystery visit

In Fase 1 wordt beoordeeld:
- of de toegezonden documentatie en informatie inhoudelijk voldoen aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen
- het organisatiemodel van de opleider
- het opleidingsplan

Erkenning aanvragen of meer weten?

De erkenning aanvragen of vragen over de erkenningsregeling? Neem contact op met onze Key Accountmanager Richard van Dijk via richard.van.dijk@svh.nl.

Keurmerk branche-erkende horecaopleidingen