SVH Erkenningsregeling

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

De SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen geeft cursisten en/of bedrijven duidelijkheid over de kwaliteit van opleidingen. De regeling bevat de criteria die de kwaliteit van het opleidingsinstituut, het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling moeten waarborgen. De erkenningsregeling is met ingang van 2016 volledig vernieuwd en aangepast aan de eisen zoals die nu door de branche zijn vastgesteld. Zo vindt er nu ook een inhoudelijke toetsing van de opleidingen plaats.

Een overzicht van alle branche-erkende horecaopleidingen vindt u hier.

De erkenningsprocedure bestaat uit twee delen:

Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie
Fase 2: Audit en mystery visit

In Fase 1 wordt beoordeeld:
- of de toegezonden documentatie en informatie inhoudelijk voldoen aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen
- het organisatiemodel van de opleider
- het opleidingsplan

Erkenning aanvragen of meer weten?

Wilt u de erkenning aanvragen of heeft u vragen over de erkenningsregeling, dan kunt u contact opnemen met onze Key Accountmanager Richard van Dijk via richard.van.dijk@svh.nl.

Keurmerk branche-erkende horecaopleidingen