Branche-erkende horecaopleidingen

 

Op zoek naar een door de branche-erkende horecaopleiding? Onderstaande opleidingsinstituten voldoen aan door de branche vastgestelde criteria gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling.

Vernieuwde erkenningsregeling 2016

De erkenningsregeling is met ingang van 2016 volledig vernieuwd en aangepast aan de eisen zoals die nu door de branche zijn vastgesteld. Zo vindt er nu ook een inhoudelijke toetsing van de opleidingen plaats. Het volledige traject bestaat uit de beoordeling van de door het opleidingsinstituut ingediende documenten, een audit op de locatie van het opleidingsinstituut en een mystery visit om te controleren in hoeverre theorie en praktijk van de opleiding overeenstemmen. Na een toegekende erkenning zal nog minimaal een keer per looptijd van de erkenning een mystery visit worden uitgevoerd. De erkenning van een horecaopleiding geldt voor drie jaar. De komende tijd zal dit overzicht worden aangevuld met opleidingen die ook volgens de nieuwe erkenningsregeling zijn erkend. 

Wilt u als opleider erkenning aanvragen voor uw opleiding(en), dan vindt u hier meer informatie over de procedure.
 

SVH Register Erkende Horecaopleidingen per 2016

In dit register staan de horecaopleidingen die erkend zijn volgens de nieuwe erkenningsregeling 2016:

Wijntraining Online

- Wijntraining Online Basis
 

Horeca Stichting Nederland

- Sociale Hygiëne (ook Engels)
- Leermeester
 

Horeca Opleidingscentrum

- Sociale Hygiëne
- Leermeester 
 

ITC Academy

- Koffie
- Thee 
 

 Picabia Opleidingen

 

- Sociale Hygiëne
- Leermeester 
 

SHO

- Sociale Hygiëne

Socialehygiene-diploma.nl

- Sociale Hygiëne
- Leermeester
 

Sociale-Hygiene.nl

- Sociale Hygiëne
- Leermeester 
 

  Keurmerk branche-erkende horecaopleidingen