Over de examens Leermeester

Met een leermeesterdiploma beschik je over alle theoretische en praktische kennis die nodig is om leerlingen goed te kunnen begeleiden, beoordelen en op te leiden binnen een leerbedrijf. Ook kun je nieuwe medewerkers werven, selecteren, introduceren en inwerken. Je weet hoe je ze het beste kunt stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook het bespreken van het begeleidings- en opleidingstraject heb je goed onder de knie.

Om het SVH Diploma Leermeester te halen, moet je drie examens succesvol afleggen:

Theorie: 30 meerkeuzevragen over het leermeesterschap en de bijbehorende werkprocessen en competenties.

Coachen & begeleiden: hierbij toon je met een rollenspel aan dat je in staat bent om een leerling een manuele of communicatieve vaardigheid aan te leren.

Portfolio: dit bestaat onder meer uit het maken van een volledig praktijkopleidingsplan (inclusief een bedrijfs- en leerlingprofiel).

Voor elk examen schrijf je je apart in op deze website. Volg je een cursus SVH Leermeester, dan schrijft het opleidingsinstituut jou in voor de examens, die je na afloop van de cursus doet.

Als je geslaagd bent voor een van de examens, ontvang je een SVH Certificaat Leermeester. Heb je alle drie de examens gehaald, dan ontvang je automatisch het SVH Diploma Leermeester. Het SVH Certificaat Leermeester is 24 maanden geldig, vanaf de datum die op het certificaat vermeld staat. Dit betekent dat je binnen 24 maanden na die datum ook de overige certificaten SVH Leermeester behaald moet hebben om het SVH Diploma Leermeester te krijgen. Is je SVH Certificaat Leermeester niet meer geldig, dan moet je opnieuw examen afleggen.

De examens SVH Leermeester worden getoetst op basis van het Profiel Praktijkopleider, zoals dat in augustus 2016 is opgesteld door SBB. 

Oefenen voor het examen?

Wil je alvast een indruk krijgen van de vraagstelling, het taalniveau en de examenvorm (meerkeuzevragen) van het examen SVH Leermeester Theorie, dan kun je oefenen met een aantal oefenvragen.

Oefenvragen SVH Leermeester      Bestel de examens SVH Leermeester