Voor opleiders: projectexamens

Afnemen projectexamens 

SVH biedt examens aan voor verschillende vakgebieden in de horecabranche. Bij verschillende theorie- en praktijkexamens bieden we opleiders de mogelijkheid om zogenaamde projectexamens te bestellen voor een groep leerlingen/cursisten. De prijzen voor deze examens kunt u opvragen bij info@svh.nl.

De projectexamens kunnen alleen op rekening worden besteld via svh.nl. Daarvoor gaan we met u een samenwerkingsovereenkomst aan, waarna u kunt inloggen met een eigen zakelijk account om de examens te bestellen. Heeft u hier interesse in of wilt u er meer over weten? Wij vertellen u er graag meer over.

Neem contact met mij op   Nieuwsbrief opleiders ontvangen?

Hoe werkt het?

Als u een projectexamen bestelt, is SVH verantwoordelijk voor het examen en zorgen we voor een plaatselijke examencommissie en de examenmaterialen: bij een theorie-examen de opgavenboekjes en antwoordbladen en bij een beroepsexamen de beoordelingsformulieren en instructiekaarten.

Voor het examen gelden een aantal procedures, die onderdeel zijn van de samenwerkingsovereenkomst met SVH. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden SVH en het Examenreglement SVH op al onze (project)examens van toepassing. Daarnaast geven wij u - voordat het eerste projectexamen bij u wordt afgenomen – graag nog telefonische uitleg over de procedures die worden gehanteerd bij de verschillende projectexamens.

Locatie-eisen projectexamens

Voor een projectexamen geldt dat u als opleider verantwoordelijk bent voor de locatie waar het examen afgenomen wordt. Aan deze locaties worden vanuit SVH verschillende eisen gesteld. Hieronder vindt u per examen de door SVH gestelde locatie-eisen:


Branche-erkende diploma's

De diploma’s van SVH zijn tot stand gekomen in nauw overleg met bedrijfsleven en onderwijs, en zijn erkend door koepelorganisaties, gildes en alle andere belangrijke branchepartijen. De diploma’s BAS, KAS en Kok zijn ook door SBB opgenomen op de website Boris Praktijkloket. Deze vermelding kan alleen maar plaatsvinden wanneer door werkgevers en werknemers schriftelijk bevestigd is dat het gaat om branche-erkende diploma’s.

Alleen examen?

Het is ook mogelijk om als opleider op uw locatie alleen examens aan te bieden zonder dat u een opleiding verzorgt. Examenkandidaten kunnen zich dan rechtstreeks bij u inschrijven voor een SVH projectexamen en SVH kan deze mensen naar u doorverwijzen. Heeft u hier interesse in, informeer dan naar de mogelijkheden bij onze Key Accountmanager Richard van Dijk (richard.van.dijk@svh.nl / 06 - 33 87 78 89)

SVH Magazine 2017