Klacht, bezwaar of inzage

SVH doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het zijn dat u het niet eens bent met de gang van zaken rondom een bestelling in onze webshop, een leermiddel, een examen of met het resultaat van uw examen.

Hieronder vindt u de formulieren waarmee u uw klacht, bezwaar of verzoek tot inzage kunt indienen. We kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen.

  • Klachtenformulier: als u een klacht heeft over een bestelling, een leermiddel of over de gang van zaken voor of tijdens een examen.
  • Bezwaarformulier examenresultaat: als u bezwaar wilt aantekenen tegen het resultaat van uw examen.
  • Inzageformulier: als u bent afgewezen voor een examen en u wilt weten op welke examenonderdelen u geen punten heeft behaald.