Eindtermen

De SVH-examens zijn gebaseerd op zogenaamde eindtermen. Dit zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je als examenkandidaat aan het eind van een opleiding of voor het examen minimaal moet beschikken.

De eindtermen voor Sociale Hygiëne zijn vastgesteld door de LEC-SVH en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eindtermen Horecaportier zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige eindtermen zijn vastgesteld in samenwerking met de horecabranche. Het functiecompetentieprofiel Praktijkopleider/Leermeester bevat de omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je als examenkandidaat aan het eind van een opleiding of voor het examen SVH Leermeester minimaal moet beschikken.

Hieronder vind je per examen van SVH de eindtermen en soms ook een toelichting op de diploma-inhoud. Staan de eindtermen die je zoekt niet op deze pagina? Neem dan contact met ons op.