SVH Wijn voor opleiders

De examens SVH Wijn 2 en 3 zijn speciaal bedoeld voor mbo- en hbo-horecaopleidingen en particuliere wijnopleidingen. Bij de ontwikkeling van de eindtermen en examens zijn horecabedrijven, opleiders, SVH Wijnmeesters, SVH Meestergastheren en SVH Meesterschenkers betrokken. Uitgangspunt zijn de bestaande standaarden in de markt, aangevuld met wensen vanuit de horecabranche op het gebied van gastgericht werken, wijn-spijscombinaties en het adviseren van gasten. Naast de vereiste wijnkennis wordt met deze examens dus de kennis getoetst die van belang is in de gastenservice en gastvrijheidsverlening. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor horecaopleidingen. De examens sluiten inhoudelijk aan op de mbo-kwalificatiedossiers in het horecaonderwijs.

Het examen SVH Wijn 2 bestaat uit 6 proeftechnische vragen en 40 theorievragen. Het examen SVH Wijn 3 bestaat uit 48 theorievragen, waarvan de eerste acht proeftechnische vragen zijn. 

Kies voor meer kwaliteit

SVH Wijn is ontwikkeld in samenwerking met de horecabranche en wordt erkend door alle belangrijke branchepartijen. Bovendien voldoen de examens van SVH aan de eisen van de Stichting Examenkamer. Dit is een onafhankelijke instelling voor beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens, die erop toeziet dat er wordt gewerkt volgens de geldende kwaliteitsnormen. Voor jou betekent dat: een diploma waarvan de waarde en kwaliteit is gewaarborgd.

Het examenstelsel SVH Wijn

De wijnexamens zijn bedoeld voor iedereen die professioneel met wijn aan de slag wil. Daarom begint het examenstelsel van SVH met SVH Wijn 2, dat toereikend is om als professional met wijn te werken en daardoor arbeidsmarktwaarde in de horeca heeft. Vanaf nu is SVH Vinoloog ook klaar, gericht op aankomend (gastronoom)sommeliers en professionals met enige jaren werkervaring. Het projectexamen SVH Vinoloog bestaat uit drie onderdelen: Vinoloog Theorie A, Vinoloog Theorie B en Vinoloog Organoleptisch. Deze drie onderdelen worden op 1 dag afgenomen. 

Leermiddelen

Bij de voorbereiding op de examens kan het boek ‘Aan de slag met wijn’ worden gebruikt. De nieuwe leermiddelen voor Wijn 2 en Wijn 3 zijn helaas nog niet helemaal ready to be served. Later dit jaar maken we bekend wanneer deze beschikbaar zijn. 

Alleen examen aanbieden?

Wij krijgen regelmatig verzoeken van mensen die alleen examen willen doen, zonder opleiding. Heeft u interesse om het examen SVH Wijn 2 of 3 los aan te bieden aan particuliere examenkandidaten? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met mij op