Bedieningsassistent (BAS)

Wil jij aan de slag als bedieningsassistent in de horeca?

Lijkt het jou leuk om te werken in een restaurant, café of andere horecazaak maar heb je nog niet zoveel werkervaring en/of geen geschikte opleiding hiervoor? Dan is de functie Bedieningsassistent misschien iets voor jou. Je voert diverse ondersteunende werkzaamheden uit in de bediening. Denk aan de tafel gereedmaken en opdekken, gasten verwelkomen en plaatsen, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van gasten en de tafel afruimen. Met het branche-erkende diploma SVH Bedieningsassistent weten werkgevers wat ze aan je hebben!

Om dit diploma te halen, kun je bij diverse opleiders een opleiding volgen, die wordt afgesloten met het examen SVH Bedieningsassistent. Het is niet mogelijk om alleen het examen te doen. Informeer bij SVH naar de mogelijkheden om zo’n opleiding te volgen.

Bent u opleider?

Biedt u opleidingen aan om mensen voor te bereiden op instroomfuncties in de horeca of bent u dat van plan? Dan is het goed om te weten dat SVH branche-erkende diploma’s en daarop afgestemde leermiddelen heeft ontwikkeld voor Bedieningsassistent (BAS) en Keukenassistent (KAS). BAS en KAS zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor jongeren die in het reguliere onderwijs minder goed kunnen meekomen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De diploma’s BAS en KAS zijn tot stand gekomen in nauw overleg met bedrijfsleven en onderwijs, en zijn erkend door koepelorganisaties, gildes en alle andere belangrijke branchepartijen. SBB heeft deze diploma’s ook op de website Boris praktijkloket gezet. Bovendien voldoen de examens van SVH aan de eisen van de Stichting Examenkamer. Dit is een onafhankelijke instelling voor beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens, die erop toeziet dat er wordt gewerkt volgens de geldende kwaliteitsnormen. Met dit branche-erkende diploma kan de positie van deze groep op de arbeidsmarkt sterk worden verbeterd.

Dit examen kan alleen worden geboekt als projectexamen, dat wil zeggen dat de opleidingsinstelling het examen reserveert voor de kandidaten. Lees meer over onze projectexamens.

Over het examen

Het examen BAS is een praktijkexamen waarin theorie-onderdelen zijn geïntegreerd. Het is gebaseerd op het beroepsgerichte gedeelte van het kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg. Het generieke deel van het kwalificatiedossier, waaronder taal, rekenen en loopbaan en burgerschap, wordt niet geëxamineerd met het examen SVH Bedieningsassistent.

Tijdens het examen wordt de kandidaat geëxamineerd op de competenties en vaktechnieken die betrekking hebben op de werkzaamheden van een bedieningsassistent. Hij moet een werkformulier invullen, een tafel voor twee gasten gereedmaken, een couvert voor twee gasten opdekken, gasten verwelkomen en placeren, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van de gasten en de tafel afruimen. Exameneisen die onder andere terugkomen in het examen zijn het poleren van glazen en bestek, een standaardcouvert indekken, bestellingen transportklaar maken en verschillende draagmethodes hanteren. Ook wordt de kandidaat beoordeeld op het maken van een planning, hygiënisch werken en werkhouding. De kandidaat voert de opdrachten uit binnen een vooraf gestelde tijd. Meer informatie vindt u in de Toelichting diploma-inhoud Bedieningsassistent.

Leermiddelen

SVH heeft ook leermiddelen ontwikkeld die zijn afgestemd op het examen SVH Bedieningsassistent. Meer weten over het cursusboek en de leerlijn?

Neem contact met mij op   Bekijk leermiddelen SVH Bedieningsassistent   Naar Basenkas.nl