Bedieningsassistent (BAS)

In de horecabranche is een groeiende behoefte aan examens en leermiddelen die een groep veelal jonge talenten goed voorbereiden op instroomfuncties in de horeca. Hun positie op de arbeidsmarkt kan sterk worden verbeterd als zij na hun opleiding over een door de branche-erkend diploma of certificaat in de horeca beschikken. Daarom heeft SVH speciaal voor deze groep branche-erkende diploma’s voor Bedieningsassistent (BAS) en Keukenassistent (KAS) ontwikkeld met daarop afgestemde leermiddelen. Met de mogelijkheid om hierna de stap te maken naar het examen SVH Kok, een branchediploma dat minimaal de eisen van de branche afdekt, met daarbinnen minimaal de beroepsgerichte onderdelen van het mbo-kwalificatiedossier.

De diploma’s BAS, KAS en Kok zijn tot stand gekomen in nauw overleg met bedrijfsleven en onderwijs, en zijn erkend door koepelorganisaties, gildes en alle andere belangrijke branchepartijen. Ook SBB beschouwt deze diploma’s als zijnde door de branche erkende diploma’s en heeft deze vermeld op de website Boris praktijkloket.

Bedieningsassistent (BAS)

Het examen BAS is een praktijkexamen waarin theorie-onderdelen zijn geïntegreerd. De kandidaat wordt geëxamineerd op de competenties en vaktechnieken die betrekking hebben op de werkzaamheden van een bedieningsassistent. 

Tijdens het examen moet de kandidaat een werkformulier invullen, een tafel voor twee gasten gereedmaken, een couvert voor twee gasten opdekken, gasten verwelkomen en placeren, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van de gasten en de tafel van de gasten afruimen. Exameneisen die onder andere terugkomen in het examen zijn poleren van glazen en bestek, een standaard couvert indekken, bestellingen transportklaar maken en verschillende draagmethodes hanteren. Daarnaast wordt de kandidaat ook beoordeeld op het maken van een planning, hygiënisch werken en werkhouding. Het gehele examen dient te worden afgenomen binnen een vooraf gestelde tijd. Meer informatie vindt u in de 'Toelichting diploma-inhoud Bedieningsassistent'.
 
Het examen kan alleen worden geboekt als projectexamen, dat wil zeggen via de opleider waar u de bijbehorende cursus of opleiding hebt gevolgd.
 
Kijk voor meer informatie op basenkas.nl.