Examens

Wil jij je als horecamedewerker verder ontwikkelen in de horecabranche? Dan is het goed om jouw vakbekwaamheid vast te leggen met een branche-erkend diploma of certificaat, om zo jouw waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij SVH kun je voor verschillende vakgebieden in de horeca examens afleggen. 

Hoe doe ik examen?

SVH biedt zowel theorie- als praktijkexamens aan.

Theorie-examens doe je meestal op de computer, dat kan op verschillende plekken in Nederland. Vanaf 1 april 2017 worden de computerexamens Sociale Hygiëne afgenomen door MijnSocialeHygiëne.nl. De examens vinden dan dagelijks plaats op een van de 33 locaties in Nederland. Je kunt zelf de locatie, de datum en de tijd van het computerexamen kiezen. Je kunt examens tot uiterlijk drie maanden van tevoren boeken. Voor de overige computerexamens maken wij gebruik van de toetslocaties van Andriessen. Deze examens vinden dagelijks plaats op een van de 16 locaties in Nederland. 

Praktijkexamens en mondelinge examens vinden plaats in Zoetermeer.

Volg je een cursus, dan kun je het examen vaak na afloop van de cursus doen.

Wil je je goed voorbereiden op een examen?

> Bestel een cursusboek of examentraining.
> Volg een cursus. Het opleidingsinstituut schrijft jou dan meestal in voor het examen, dat je na afloop van de cursus doet. Wij raden je aan te kiezen voor een branche-erkende opleiding.


Kies voor meer kwaliteit

De diploma’s van SVH zijn ontwikkeld in samenwerking met de horecabranche en worden erkend door alle belangrijke branchepartijen. Voor jou betekent dat: een diploma met de waarde voor de arbeidsmarkt.
 

Examenkamer     

 

Stichting Examenkamer

SVH hecht veel waarde aan transparantie en betrouwbaarheid. Daarom hebben wij de Stichting Examenkamer gevraagd extern toezicht te houden op alle examens van SVH. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens. De stichting heeft verschillende audits uitgevoerd en geconstateerd dat onze examens voldoen aan de eisen. Ook in de toekomst houden ze toezicht op de totstandkoming, het afnemen en verwerken van onze examens.

Zo zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van jouw SVH certificaten en diploma’s extra wordt gewaarborgd.

     
SVH ISO-gecertificeerd  

ISO 27001

SVH is gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001:2013. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging dat aangeeft dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001:2013 heeft behaald is: het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in een diplomaregister en het uitgeven van waardepapieren.

     
Nederlandse Vereniging voor Examens  

NVE

SVH is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens


 

 

 


.